Thông Số Lọc VP-220 Y

Filter options include several mesh sizes with easy and rapid interchangeability.
-Tùy chọn bộ lọc bao gồm một số kích thước mắt lưới với khả năng thay thế dễ dàng và nhanh chóng.

Filter Specification.
-Đặc tả bộ lọc.

Y type PE : 20 mesh.
-Y loại PE: 20 mesh.

Comparative Particle size
-Kích thước lưới

20 Mesh≒0.034 inches
40 Mesh≒0.015 inches
60 Mesh≒0.0092 inches

TypeSizeStandardMaterialGasketEnd type
VP-220 T type2″~8″ANSI, JIS, DINPVCEPDM, PTFE, FPMRFlanged
VP-220 Y type1/2″~2″ANSI, JIS, DINPVCEPDM, FPMUnion, Socket, Flanged
VP-221 T type2″~8″ANSI, JIS, DINCPVCEPDM, PTFE, FPMFlanged
VP-221 Y type1/2″~2″ANSI, JIS, DINCPVCEPDM, FPMUnion, Socket, Flanged

SIZE Nom1/2″ (15mm)3/4″ (20mm)1″ (25mm)1-1/4″ (32mm)1-1/2″ (40mm)2″ (50mm)
ANSIØd121.5426.8733.2742.4248.5660.63
Ød221.2326.5733.6542.0448.1160.17
I22.2225.428.5831.7534.9338.1
ØD303644616177
L95109127170170193
H66.57790.7122.7122.7143.8