Thông Số Lọc VP-220 Y

Filter options include several mesh sizes with easy and rapid interchangeability.
-Tùy chọn bộ lọc bao gồm một số kích thước mắt lưới với khả năng thay thế dễ dàng và nhanh chóng.

Filter Specification.
-Đặc tả bộ lọc.

Y type PE : 20 mesh.
-Y loại PE: 20 mesh.

Comparative Particle size
-Kích thước lưới

20 Mesh≒0.034 inches
40 Mesh≒0.015 inches
60 Mesh≒0.0092 inches

Type Size Standard Material Gasket End type
VP-220 T type 2″~8″ ANSI, JIS, DIN PVC EPDM, PTFE, FPMR Flanged
VP-220 Y type 1/2″~2″ ANSI, JIS, DIN PVC EPDM, FPM Union, Socket, Flanged
VP-221 T type 2″~8″ ANSI, JIS, DIN CPVC EPDM, PTFE, FPM Flanged
VP-221 Y type 1/2″~2″ ANSI, JIS, DIN CPVC EPDM, FPM Union, Socket, Flanged

SIZE Nom 1/2″ (15mm) 3/4″ (20mm) 1″ (25mm) 1-1/4″ (32mm) 1-1/2″ (40mm) 2″ (50mm)
ANSI Ød1 21.54 26.87 33.27 42.42 48.56 60.63
Ød2 21.23 26.57 33.65 42.04 48.11 60.17
I 22.22 25.4 28.58 31.75 34.93 38.1
ØD 30 36 44 61 61 77
L 95 109 127 170 170 193
H 66.5 77 90.7 122.7 122.7 143.8