Vật liệu thân      :           PVC, PP, PVDF

Kích thước         :           DN25 (34mm)

Áp suất max       :           < 4 bar @ 68°F

Kiểu kết nối        :           Nối keo PVC socket, Nối ren, Nối bích, Nối hàn…