Danh mục:

Mô tả

Bi 050.022.600( PTFE )

Balls  050-022-600 (sử dụng cho S05  và bơm màng M05 )

Vật liệu : PTFE