Danh mục:

Mô tả

Bi 050.005.354 ( Santoprene )

Valve Balls  050-005-354 (sử dụng cho S15 và bơm màng M15)

Vật liệu : Santoprene

Xuất xứ : USA