Vật liệu thân      :           SS304

Kích thước         :           DN65 (75 mm) – đường châm hóa chất vào DN15 (phi 21 )

Áp suất max       :           < 4 bar @ 68°F

Kiểu kết nối        :            Nối bích.

Trộn tĩnh SK được gọi là trộn tĩnh xoắn ốc,với độ xoắn 180 độ hoặc 270 độ , thích hợp cho việc trộn, phản ứng, chiết tách …, nó cũng có thể được áp dụng cho hỗn hợp chất lỏng-rắn và hỗn hợp khí-lỏng với một lượng nhỏ chất rắn. Phù hợp với việc pha trộn vật liệu lẫn tạp chất như bùn,nhũ tương  ….  độ nhớt ≤ 106 centipoise