Bơm Nước Đài Loan

Bơm Chìm Nhựa APP-Taiwan     : BPS 100A    (Có Phao)