2,800,000

Danh mục:

Mô tả

Phụ tùng bơm màng Sandpiper (Marathon) :

Màng bơm 286.098.360

Vật liệu : Buna

Phụ Tùng thay thế (sử dụng cho S30-M30)