Danh mục:

Mô tả

Bi 050.017.354 ( Santoprene )

Balls  050-017-354 (sử dụng cho S20 và bơm màng M20)

Vật liệu : Santoprene