Danh mục:

Mô tả

Bi Wilden 02-1080-58 – Ball Wilden 02-1080-58

Dùng cho bơm màng Wilden  M02 – T02- P02 – PV02- PX02

Vật liệu : Santoprene

Thương hiệu: Wilden