16
Th9

Giản đồ độ nhớt (Viscosity chart)

Giản đồ thể hiện sự thay đổi lưu lượng liên quan trực tiếp đến độ nhớt của chất lỏng.

Như đã thấy trên giản đồ. Độ nhớt càng cao lưu lượng càng thấp.

Việc lựa chon thiết bị vận chuyển như Bơm nước, Bơm định lượng , Bơm hóa chất, Bơm màng , Bơm trục vít, Bơm Lobe… liên quan tới chất bơm và độ nhớt của chất bơm. Mỗi một loại Bơm đều có ứng dụng và phù hợp với một chất bơm riêng biệt. Việc chọn sai thiết bị ảnh hưởng tới năng suất hoạt động của thiết bị, giá thành thiết bị cao hơn so với mục đích sử dụng.

Một số chất lỏng có độ nhớt cơ bản bạn có thể tham khảo.