Bơm trục đứng đa tầng cánh

Bơm trục đứng đa tầng cánh

Model : MTV-48T

Bơm trục đứng đa tầng cánh

Model : MTV-127T

Bơm trục đứng đa tầng cánh

Model : MTVS-608T