Bơm màng khí nén là loại bơm sử dụng màng bơm chuyển chất bơm nhờ tác dụng của khí nén. Sau đó ,sử dụng áp lực của khí nén tác động lên màng bơm và truyền áp lực này cho chất bơm.Khi đó chất bơm được trong buồng khí nén để đầy chất bơm ,Việc hút và đẩy chất bơm của màng còn dựa vào tác động của bộ van bi một chiều

61,200,000
43,750,000
42,925,000
35,700,000
27,950,000
26,250,000
31,125,000
21,250,000
23,450,000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ