286-095-354 Màng Santo

450,000

286-095-354 Màng Santo

450,000

Liên Hệ

Liên hệ ( 0907.862.880 ) để biết thêm thông tin

Danh mục:

Phụ tùng bơm màng Sandpiper (Marathon) :

Màng bơm 286.095.354

Vật liệu : Santoprene

Phụ Tùng thay thế (sử dụng cho S07-M07 Nhựa)